Home
NaboMøbler på Solbjerg Plads
FRB Dage 2016
Selvvandende haver med Skolen på Duevej
Nyt cafémiljø ved Rathsacksvej
Aktivering af Nordre Fasanvej Kvarteret
Pop-op haver ved Domus Vista
Forslag til Torvehal bag Frederiksberg Rådhus

Brugeren i centrum

 

Et levende byliv, er en eksklusiv kvalitet, som ikke nødvendigvis er en selvfølge. Derfor arbejder Aalund Urban Architects koncentreret med aktivering af byrum samt skabelse og design af omgivelser, der fordrer til kvalitetsbevist liv mellem husene.

 

Aalund Urban Architects benytter i stor grad samskabelse som strategisk værktøj til at skabe lokal identitet, medejeskab og forankring. Det indebærer et indgribende arbejde med et bredt spektrum af aktørinddragelse og stedsanalyse, der giver forståelse for, hvordan inddragelsen bedst muligt implementeres i et projekt med mest mulig udbytte. En proces, som både giver udbytte i udviklingen af nye byrum og bylivsaktivering.

Projekteksempler:

 

Inddragelse & Events:

• FRB Dage 2015 - 2018

• Pop-op haver ved Domus Vista

Aktivering af Nordre Fasanvej Kvarteret

• Selvvandende haver med Skolen på Duevej

• Park(ing) Day

 

Byrum & Design:

• NaboMøbler på Solbjerg Plads

• Nyt cafémiljø ved Rathsacksvej

Torvehal bag Frederiksberg Rådhus

Urban Sauna på Refshaleøen

• Byhumle

• Kortlægning af Axel Torv ud fra mikroklima

 

Klimatilpasning:

• Raingardens.dk

• Klimatilpasning i privat have

Udgivelser og debatter:

 

'Efterlyser mere mod i byrummet' (interview, Civildebatten), 2019

'Byens Rum son Scene for nye Oplevelser' (klumme, By & Kultur), 2019

'Test mulighederne, inden der bygges' (artikel, Frederiksberg Bladet), 2018

'Potentielt salg af genbrugsbyggematerialer' (katalog, medforfatter), 2018

'Tværfaglighed i udviklingsprocesser' (oplæg, DAC&Build Sprout), 2014

 

Bag om

 

Aalund Urban Architects er startet af landskabsarkitekt og bygningsdesigningeniør Victor August Aalund-Olsen i 2018. Victor har gennem flere år arbejdet med livet i byen og de aktører, der bruger byen - både på et strategisk plan og på hands-on plan.

 

Aalund Urban Architects ApS

CVR: 39 33 42 91

Kontakt

Bispeengen 20B, 'Urban 13'

2000 Frederiksberg

+45 2124 5735

© Copyright. All Rights Reserved.